Ardhmëria e Mbrojtjes Civile në veri të Kosovës

Ky është publikim i Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë: Hulumtuesit e BCSP në këtë artikull analizojnë të ardhmen e njësive të Mbrojtjes Civile në veri të Kosovës, që sipas Marrëveshjes së arritur më 26 mars 2015 në mes të Beogradit dhe Prishtinës, duhet të shpërbëhen dhe personeli i tyre të integrohet në institucionet e Kosovës. Lexo më shumë në ueb faqen e BCSP