KSPAG organizoi mbledhjen e dytë të Komitetit Drejtues për projektit