Hulumtim i opinionit publik për sigurinë e Serbisë dhe dialogun me Prishtinën

Ky është publikim i Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë: Hulumtimi është realizuar nga 26 dhjetori 2016 deri më 14 janar 2017 në mostrën e përbërë prej 1,403 qytetarëve të rritur të Serbisë (me përjashtim të Kosovës). Lexo më shumë në ueb faqen e BCSP