Prezantimi i raportit të hulumtimit në Beograd: Perceptimi i qytetarëve për dialogun teknik Kosovë – Serbi