Sporazumi iz Tehnickog Dijaloga Beograda i Pristine: Percepcije gradana

Pod projektom “Promovisanje i komunikacija prednosti Dijaloga između Kosova i Srbije, uz podrsku EU” koji finansira EU, clanovi Grupe za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije (KSPAG), Kosovskog centra za bezbednosne studije (KCSS), NVO Aktiv i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCSP), sprovedeno je istrazivanje da bi se istrazila percepcija gradana i njihova licna iskustva sa tehnickim dijalogom i njegovim rezultatima. 

Istrazivanje je sprovedeno medu Srbima na Kosovu iz pet opstina: severna Mitrovica, Gracanica, Strpce, Silovo i Gorazdevac; medu Albancima u pet drugih kosovskih gradova (Pristina, Juzna Mitrovica, Gnjilane, Pec, Prizren), a medu Srbima i Albancima u osam gradova u Srbiji (Kragujevac, Kralјevo, Novi Pazar, Beograd, Novi Sad, Vranje, Bujanovac i Nis). 

Izvestaj se zasniva na podacima prikuplјenim u periodu izmedu jula i oktobra 2019. godine. U istrazivanju je ucestvovalo ukupno 360 ispitanika. 

Ova publikacija je omogucen uz finansijsku podrsku Evropske unije. Sadrzaj ove publikacije je iskljucivo odgovornost Grupe za javno zagovaranje izmedu Kosova i Srbije i ne moze se ni na koji nacin smatrati da odrazava stavove Evropske unije.