Analiza e Trendit 2016: Qëndrimet e qytetarëve në Kosovën veriore

Hulumtimi është pregaditur për projektin e “Point One”.Hulumtimin e realizoi OJQ “AKTIV” Brenda kornizës së projektit të “Point One” të implementuar nga Qendra e Energjisë Qytetare. Projekti është financuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të hapur. Pikëpamjet ose konkluzionet e shprehura në këtë publikim nuk reflektojnë domosdoshmërisht ato të Fondacionit Kosovar për Shoqëri të hapur.