Analiza trendova 2016: stavovi gradjana na severu Kosovo

Ovo istraživanje pripremljeno je za potrebe projekta Point One (1.) Istraživanje je sprovela NVO “Aktiv” u okviru projekta Point One koje sprovodi Centar građanske energije. Ovaj projekat finansiran je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo. (Kosovo Foundation for Open Society). Mišljenja, nalazi i/ili zaključci koji su izneti u ovoj publikaciji pripadaju autorima i ne predstavljaju nužno stavove Kosovske fondacije za otvoreno društvo.