O nama

Grupu za zagovaranje javnih politika Kosovo-Srbija (KSPAG) čini konzorcijum nevladinih organizacija I istraživačkih centara koji čvrsto veruju u proces normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Okupili smo se sa zajedničkim ciljem kako bismo obnovili podršku dijalogu u trenutku kada je bilo malo interesovanja među akterima oba društva za takve inicijative. Naši pojedinačni i zajednički napori su ujedinjeni u stvaranju inovativnih pristupa podrške dijalogu i promeni javnog narativa. Svojim aktivnostima KSPAG teži da tačno informiše građane i druge aktere u društvu o dijalogu, jačajući podršku tom procesu i donoseći nove ideje o procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.

Grupu za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije čine Grupa za istraživanje balkanskih politika (BPRG), Demokratija za razvoj (D4D), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) i NVO Aktiv sa Kosova, I Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Evropski pokret u Srbiji (EPUS) iz Srbije.