Pregled rezultata projekta „Promocija prednosti tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine, pod okriljem EU“