Projekti

Promovisanje i komunikacija prednosti Dijaloga između Kosova i Srbije, uz podrsku EU
Finansira Evropska unija i Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini,

O projektu

Projektom se želelo promovisati i komunicirati dijalog koji je olakšao EU približavanjem ljudi i stavova. Aktivnosti su bile zamišljene da se dopre do šire javnosti – uključujući kosovske Albance, kosovske Srbe i građane Srbije kako bi se istaknuo pozitivan uticaj tehničkog dijaloga.

Opšti cilj akcije bio je promocija i priopćavanje prednosti EU tehničkog dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije široj javnosti, fokusiranjem na brojne komunikacione i terenske radnje, partnersku saradnju, istraživanja i lokalnog angažmana.

Poseban zadatak

  • Proširena podrška EU-a između Beograda i Prištine omogućila je tehnički dijalog i normalizaciju odnosa između građana sa Kosova i Srbije stvaranjem efikasnih kanala za deljenje prednosti i rezultata dijaloga.
  • Pregledati perspektivu građana na tehnički dijalog Beograda i Prištine kako bi se omogućio bolje prilagođeni proces i mere normalizacije.
  • Olakšavanje saradnje i umrežavanja među mladima, OCD, donosiocima mišljenja i medijima kako bi se podržao tehnički dijalog Beograda i Prištine.
  • Unapređenje komunikacije i podsticanje progresivne perspektive građana o tehničkom dijalogu Beograda i Prištine i normalizaciji odnosa.
  • Uspostaviti stalnu grupu OCD-a i think-tanka sposobnih da se zalažu za i podrže tehnički dijalog Beograda i Prištine.

Ključne akcije

  • Komuniciranje o dijalogu Kosova i Srbije
  • Istraživanje, publikacije i konferencije
  • Saradnička saradnja
  • Lokalno angažovanje
  • Jačanje konzorcijuma KSPAG