Članci

Sporazum koji je omogućio regionalnu saradnju

Brzo odgovorite, koji je najvažniji sporazum koji su postigli Srbija i Kosovo? Verovatno vam prvo...

Ulaz-Izlaz

I. Najveći muzički festival na Balkanu, i jedan od najvećih u Evropi, pod nazivom Exit,...

Zaboravlјeni sporazum o carinskim pečatima

Tehnički dijalog između Kosova i Srbije, uz pomoć EU, počeo je u Briselu u martu...

Lični stav – Šta je građanima i građankama doneo Briselski sporazum o pravosuđu?

Na Kosovu su, pre Briselskog sporazuma o integrisanom pravosuđu, postojala istovremeno, dva pravosudna sistema, srpski...

Rad policije na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma

Prošlo je šest godina od početka implementacije sporazuma o integraciji srpskih policijskih struktura sa severa...

Moji roditelji, učesnici seminara

Pre potpisivanja Briseskog sporazuma, Kosovo i Srbija su bili hermetički zatvorena, dva odvojena sistema upravljanja,...

Moji utisci o integraciji pravosuđa u mitrovici

Radim kao tužilac u Osnovnom sudu u Mitrovici. Sa porodicom živim u Severnoj Mitrovici. Od...

Briselski sporazumi: uticaj na naš svakodnevni život

Sporazumi iz dijaloga u Briselu uspeli su da pozitivno utiču na živote naroda na Kosovu,...

To stalno kretanje…

Nekada je građanima Kosova odlazak u Srbiju bio veoma težak. To je danas dosta lakše...

Sloboda kretanja na Kosovu – Između formalnih sporazuma i realnosti

Originalni članak objavljen je na veb stranici NVO Aktiv, a možete ga pročitati ovde.  Autor: Boban Stojanović...

Efekti tehničkih sporazuma: romska perspektiva

Romska zajednica je jedna od zajednica na Kosovu koja se suočava sa najviše poteškoća. Između...

Toksične materije, siguran transport – Efekti primene Sporazuma o primeni sertifikata za drumski prevoz opasnih materija (ADR sertifikata)

Sporazum o međusobnom priznavanju sertifikata za drumski prevoz opasnih materija (u daljem tekstu: ADR sertifikata),...