Multimedia

Shkëmbimi i përvojave te dialogut teknik përmes aktivitetit Peer to Peer – Prishtinë

Tryezë e rrumbullakët: Duke kërkuar gjithëpërfshirje: Komuniteti Romë, Ashkali dhe Egjiptianë në dialogun teknikë Kosovë – Serbi – Ferizaj

Tryezë e rrumbullakët: Perspektivat për zbatimin e dialogut teknik – Gjilan

Punëtori: Dialogu Teknik: përfitimet dhe mundësitë – Kamenicë

Tryezë e rrumbullakët: Marrëveshjet teknike dhe bashkëpunimi midis Beogradit dhe Prishtinës – Energjia, Tregtia, Zhvillimi Rajonal – Novi Pazar

Tryezë e rumbullakët: Rezultatet pozitive të zbatimit të Marrëveshjeve Teknike – Mitrovica e Veriut

Punëtor: I4PA dhe KSPAG mbajt punëtpri për arritjet e dialogut teknik dhe ndikimi i tij në jetën e qytetarëve

KSPAG mban takimin e 4-të të Komitetit Drejtues

KSPAG organizoi mbledhjen e tretë të Komitet Drejtues të projektit

Seminar: Ndikimi i marrëveshjeve teknike mbi sundimin e ligjit dhe sigurinë në proces për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës