Multimedia

Punëtoria: Përfitimet e dialogut teknik në Vushtrri

KSPAG organizoi mbledhjen e dytë të Komitetit Drejtues për projektit

Punëtori: Arritjet dhe ecja përpara e dialogut teknik Kosovë-Serbi

Tryezë e rrumbullakët: Marrëveshjet teknike ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës – Transporti, energjia dhe tregtia

KSPAG lansoi projektin ‘Promovimi dhe komunikimi i benefiteve të dialogut Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE’