Mundësitë dhe pengesat për zhvillimin e Biznesit në Kosovën Veriore (English Only)

Ky hulumtim u zhvillua si pjesë e projektit “Përforcimi i bashkëpunimit midis bizneseve të veriut të Kosovës dhe Odës Ekonomike të Kosovës”, të implementuar nga OJQ AKTIV në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kosovës dhe të financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Projekti u përbë nga aktivitetet me qëllim njohjen e bizneseve të veriut të Kosovës me kërkesat e ndryshme të përcaktuara nga korniza ligjore e Kosovës, si dhe trajtimi i sfidave ekzistuese për ndërmarrjet e veriut për të hyrë në tregun e Kosovës.