Mogućnosti i prepreke za razvoj biznisa na severu Kosova (English Only)

Ova analiza je objavljena u sklopu projekta ‘’Jačanje saradnje između biznis sektora na severu Kosova i Kosovske privredne komore’’, koju je sproveo NVO Aktiv u saradnji sa Kosovskom privrednom komorom, a koji je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih američkih država u Prištini. Projekat je činio niz aktivnosti čiji je cilj bio upoznavanje predstavnika biznis sektora sa severa Kosova sa različitim procedurama koje su definisane kosovskim zakonskim okvirima, kao i prevazilaženje prepreka za pristup celokupnom kosovskom tržištu za privrednike sa severa Kosova.