Duke kërkuar gjithëpërfshirje: Komuniteti Romë, Ashkali dhe Egjiptianë në dialogun teknikë Kosovë – Serbi