Asociacioni i komunave serbe: Të kuptuarit e pikëpamjeve kontradiktore të shqiptarëve dhe serbëve

Publikim i Grupit për Ballkan: Marrëveshja për Asociacionin / Komunitetin e Komunave me shumicë serbe shënon themelin e mosmarrëveshjes së dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja në mes të Kosovës dhe Serbisë. Parimet e përgjithshme për themelimin e Asociacionit / Komunitetit, të dakorduara në gusht 2015, sollën më shumë polemika dhe shkaktuan një krizë të pashembullt në Kosovë. Përkrahësit e mbështetën atë si një mjet për të integruar serbët e veriut të Kosovës në juridiksionin e Kosovës dhe për të avancuar normalizimin e marrëdhënieve midis dy shteteve. Megjithatë, Asociacioni është bërë një çështje e komplikuar në praktikë. Shumë segmente të shoqërisë kosovare e refuzojnë një Asociacion të këtij lloji, Gjykata Kushtetuese vendosi që ajo është në kundërshtim me frymën e Kushtetutës dhe qeveria është kryesisht e gatshme ta zbatojë atë derisa Serbia të paraqesë plane të qarta për tërheqjen e institucioneve paralele që ajo financon rreth të Kosovës. Lexo më shumë në ueb faqen e BPRG.