Multimedia

Publikimi i raportit “Marrëveshjet e dialogut teknik Kosovë – Serbi: Përshtypjet në terren” – Prishtinë

Prezantimi i broshurës me përmbledhje artikujsh që analizojnë përfitimet e marrëveshjeve teknike midis Beogradit dhe Prishtinës – Beograd

Prezantimi i raportit të hulumtimit në Beograd: Perceptimi i qytetarëve për dialogun teknik Kosovë-Serbi – Beograd

Tryezë Diskutimi: Perspektiva mbi Marrëveshjet e Dialogut Teknik midis Kosovës dhe Serbisë – Prishtinë

Debati Televiziv: Perspektivat për marrëveshjet, duke eksploruar përfitimet për qytetarët

KSPAG pjesë e Forumit të OSHC-ve: “Dialogu i drejtpërdrejtë si një mjet për stabilitetin rajonal” – Prishtinë

KSPAG mban takimin e pestë të Komitetit Drejtues

Debati Televiziv: Marrëveshjet në lidhje me përfaqësimin rajonal dhe bashkëpunimin

Debati Televiziv: Informimi për marrëveshjet e Brukselit, në Kosovë dhe Serbi

Tryezë e rumbullakët: Diskutim me të rinjtë mbi përfitimet e marrëveshjeve teknike të dialogut teknik – Pejë