Publikimet

INTEGRATION OF JUDICIARY in the context of Belgrade – Prishtina dialogue and EU accession process

The “Integration of Serbian judiciary in the judicial system of Kosovo in the context of European integration and the dialogue between Belgrade and Prishtina” report has been prepared by YUCOM in scope of “Towards Stronger Judiciary through Citizens’ Monitoring”, implemented with the support of the Embassy of the Kingdom of Norway and the Balkan Trust for Democracy of the German Marshall Fund of the United States (BTD). 

Përfaqësimi i Minoriteteve Shqiptare në Ministrinë e Brendshme të Serbisë: Progresi dhe Sfidat e mbetura

Ky është publikim i Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë: Kjo analizë është produkt i shkëmbimit të hulumtuesve në mes BCSP dhe Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Qëllimi i artikullit është të analizojë përfaqësimin e pakicës shqiptare në Ministrinë e Brendshme të Serbisë. Lexo më shumë në ueb faqen e BCSP

Ardhmëria e Mbrojtjes Civile në veri të Kosovës

Ky është publikim i Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë: Hulumtuesit e BCSP në këtë artikull analizojnë të ardhmen e njësive të Mbrojtjes Civile në veri të Kosovës, që sipas Marrëveshjes së arritur më 26 mars 2015 në mes të Beogradit dhe Prishtinës, duhet të shpërbëhen dhe personeli i tyre të integrohet në institucionet e Kosovës. Lexo më shumë në ueb faqen e BCSP

Drejt bashkëpunimit policor më efektiv në mes të Serbisë dhe Kosovës

Ky është publikim i Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë: Ky raport i politikave analizon gjendjen ekzistuese institucionale dhe procedurale për shkëmbimin e informacionit operacional dhe bashkëpunimin policor në mes të Serbisë dhe Kosovës, me qëllim të propozimit të një modeli për krijimin e një bashkëpunimi më efikas dhe të drejtpërdrejtë midis dy forcave policore. Lexo më shumë në ueb faqen e BCSP

Hulumtim i opinionit publik për sigurinë e Serbisë dhe dialogun me Prishtinën

Ky është publikim i Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë: Hulumtimi është realizuar nga 26 dhjetori 2016 deri më 14 janar 2017 në mostrën e përbërë prej 1,403 qytetarëve të rritur të Serbisë (me përjashtim të Kosovës). Lexo më shumë në ueb faqen e BCSP