Debata sa mladima o uticaju sporazuma iz tehničkog dijaloga