Multimedia

Održan peti sastanak Konzorcijuma KSPAG

Objavljivanje izveštaja: Sporazumi iz tehničkog dijaloga Beograda i Prištine: Percepcije građana – Priština

Prezentacija publikacije “Perspektive sporazuma iz tehničkog dijaloga Beograda i Prištine pod okriljem EU” – Beograd.

Predstavljeno istraživanje: Percepcije građana o tehničkom dijalogu – Beograd

Okrugli sto: Perspektive sporazuma o tehničkom dijalogu između Kosova i Srbije – Pristina

TV debata: perspektiva na sporazume, istraživanje koristi za građane

KSPAG deo foruma OCD: „Direktan dijalog kao sredstvo za regionalnu stabilnost“ – Pristina