Postignuća tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine – poboljšanje svakodnevnog života građana