Diskutim me të rinjtë mbi përfitimet e marrëveshjeve teknike të dialogut teknik