KSPAG pjesë e Forumit të OSHC-ve: “Dialogu i drejtpërdrejtë si një mjet për stabilitetin rajonal”