Përmbledhje e projektit “Promovimi dhe Komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”