Međusobne percepcije Srba i Albanaca na Kosovu

Postoji mnogo istraživanja i radova u ispitivanju uzroka prva dva sukoba. Ipak, nije se puno napora uložilo u identifikovanje predrasuda i pogrešnih shvatanja koja opterećuju etničke odnose na Kosovu, a posebno ne u angažovanje u javnom dijalogu usmerenom na njihovu dekonstrukciju. Studija predstavljena u ovom radu teži upravo ka tome – da označi preovlađujuće etničke stereotipe i pokrene otvoreni dijalog koji vodi ka njihovom razumevanju i odbijanju u stvaranju etničkih percepcija.