Pristup Državljanstvu Na Kosovu – Analiza

Ova publikacija je podržana od strane Unapre‑enja Demokratskog Društva (DSP) – finansiran od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) i Ministarstva Spoljnih Poslova Danske (DANIDA) i upravlja Kosovska Fondacija za Civilno društvo (KCSF). Sadržaj ove publikacije je odgovornost NVO Aktiv i ne može se ni na koji nacin smatrati kao stav SDC, DANID-e ili KCSF-a.